Visie

De tijden van een bouwplan achter op het beroemde sigarenkistje zijn voorbij. Voor een bouwplan zonder de woningwet en het bouwbesluit als onderlegger wordt geen vergunning verleent en daarom dient voor elk bouwplan een procedure opgesteld.

Voor bouwvergunningvrije bouwactiviteiten, licht vergunningspichtig en regulier vergunningspichtig worden een plan ontworpen.

Voor vergunningsvrije bouwactiviteiten behoeft geen bouwaanvraag te worden ingediend, doch het is raadzaam om ook voor deze bouwactiviteiten een duidelijk plan te ontwikkelen om maattechnische en constructieve en of bouwfysische problemen te voor komen. Dit plan kan tevens als contractstuk voor een prijsaanbieding worden gebruikt.

Voor licht vergunningsplichtige en regulier vergunningplichtige bouw werken word een plan ontworpen passend binnen het bouwbesluit en het bestemmingsplan. Dit bouwplan wordt aangevuld met ventilatie daglicht en bouwbesluitrapportage en voorzien van EPN en constructieberekening, hiermee wordt aangetoond dat wordt volstaan aan de eisen uit het bouwbesluit.

Naast bovenstaand eisen zal het bouwplan moeten voldoen aan de criteria van het bestemmingsplan, eisen van welstandsnota en kan er sprake zijn een artikel 19 WRO procedure.

Goormatenweg 42
7586RW Overdinkel
053-5361413

© 2024 Bouwburo Olde Meierink BV. All Rights Reserved